bg en

Новини

„Складова база Мусачево“ – с. Мусачево

11-06-2015

Напредва работата по обект „СКЛАД - Сграда със стоманена носеща конструкция”, находящ се в УПИ VIII- 3А СТД, кв.55, по плана на с. Мусачево“ Столична община. Металната металната конструкция, дело на Булинтех ОООД вече е изпълнена и в момента тече монтажа на фасадните панели. Цялостното проектиране на сградата е дело на фирма Иркон ООД.  Очаква се в най-скоро време сградата да бъде завършена и пусната в експлоатация.