bg en

Новини

Контейнери за подстанция за Многокофов роторен багер

02-09-2015

 

Контейнери за подстанция за Многокофов роторен багер
Успешно завърши работата на Булинтех по разработване на проектна документация и производство на контейнери за подстанция - четири отделни 
помещения, за обект \"Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на многокофов роторен
багер с производителност 1200 куб.м/час за \"Мини Марица Изток\" ЕАД с Възложител \"Актемиум БЕА Балкан\" ЕООД.

Успешно завърши работата на Булинтех по разработване на проектна документация и производство на контейнери за подстанция - четири отделни 

помещения, за обект \"Проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на многокофов роторен багер с производителност 1200 куб.м/час за \"Мини Марица Изток\" ЕАД с Възложител \"Актемиум БЕА Балкан\" ЕООД.