bg en

Новини

Склад на Алта Фармасютикълс

24-08-2016

Усилено протичат строително-монтажните работи на обект: „СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ОФИСНИ СГРАДИ И СКЛАДОВИ СГРАДИ, УПИ V 140,143, кв. 1, м. Република 2, гр. София.
Булинтех произведе и достави всички елементи на стоманената конструкция. Конструкцията бе произведена в срок и под стриктен инженерен контрол, осигуряващ необходимото качество и сигурност.