bg en

Фамилия Халета БулИнТеХ

Прецизност в детайла в изработката на халета

Фамилия Халета БулИнТеХ Фамилия Халета БулИнТеХ

Фамилия халета БулИнТеХ е българска инженерна концепция за производствени и складови сгради. Системата е замислена като адаптивна строителна система за сглобяеми сгради със стоманен носещ скелет, съчетаващи белезите и ефективността на типизираните и унифицирани решения и същевременно система с широк спектър от възможности за да се покрият индивидуалните изисквания на Клиента.

Фамилия халета БулИнТех се състои от отдели Серии метални халета, като всяка серия се предлага с различен брой модели на покривно и стенно ограждане.

Български високотехнологичен продукт - фамилия от халета

Халетата на БулИнТех представляват завършека на една изцяло българска, нова инженерна концепция, съчетаваща в себе си традициите на строителството в България и световния технологичен напредък при проектирането и обработката на метала.

Приложимост на концепцията халета

Фамилията халета БулИнТех са разработени съобразно нуждите на инвеститорите от всички сектори на икономиката, изискващи покрити складови или производствени площи и съобразени с нормативните санитарно-хигиенни и топлотехнически изисквания. Сградите от фамилия халета БулИнтех са приложими за:

  • малки и средни производствени цехове или работилници;
  • логистични складове и дистрибуционни центрове;
  • селскостопански навеси, складове и гаражи;
  • обществени и търговски обекти;
  • сгради с временно предназначение.

Висока адаптивност на концепцията Фамилия халета

Фамилията халета БулИнТех е изключително адаптивна към конкретните изисквания на клиента, предоставяща възможност за ценова оптимизация при определянето на индивидуалната конфигурация. Основните типизирани модули са съчетаеми и по този начин се постигат различни конфигурации на покрити площи и обеми. Халетата са съчетаеми и с различни сградни конфигурации за административни или битови модули.

Уникалност на халетата

Фамилията халета БулИнТех дава възможност за постигане на уникалност при изпълнение на всяка отделна сграда, като по този начин показва индивидуалността (визията и характера), търсени от собственика й. Нашите познания и опит в областта на стенните ограждания ни позволяват да постигнем желаната индивидуалност от всеки Клиент без излишно разнообразие или оскъпяване.

Надеждност и сигурност на всяко хале

Фамилията халета БулИнТех са разработени съгласно действащата нормативна уредба у нас с доказана носимоспособност, сеизмична устойчивост и експлоатационна пригодност. Системата е разработвана с акцент върху сеизмичната осигуреност, с цел постигане на максимална защита на инвестицията на Клиента.