bg en

Метални конструкции

Монтаж на стоманени конструкции

Метални конструкции Метални конструкции

Опитът и уменията на нашия екип в организиране на:

  • Правилна логистика на доставките;
  • Умел подбор на технологията за монтаж на метални конструкции;
  • Ползване на правилната механизация и
  • Квалификационните умения на нашите монтажници,

ни позволяват в кратки срокове и с високо качество да извършваме монтаж на метални конструкции.
Дружество Булинтех предлага на своите клиенти пълен цикъл за реализация на една стоманена конструкция. В този смисъл монтажът на стоманените конструкции е неизменна и завършваща компонента. Булинтех се ангажира само с монтаж на метални конструкции, които са произведени в производствената база на Дружеството.