bg en

Производство на метални конструкции

Прецизност в детайла

Производство на метални конструкции

Дружество Булинтех ООД извършва производство на метални конструкции по собствени проекти или по проект на Клиента. Нашият производствен цикъл се характеризира със система за производствен контрол.

Булинтех работи със селектирани доставчици на стомени профили и ламарини и е внедрил система за входящ контрол на доставките на метални конструкции. Ние контролираме процеса на доставките и гарантираме за качеството на влаганите стомани.

Булинтех залага на съвременните технологии и инженерен контрол. Нашите инженери са внедрили ефективен CAD CAM производствен цикъл при проектирането на метални конструкции. Ползването на съвременни системи за проектиране, внедряването на CNC машини за разпробиване и газопламъчно рязане и извършването на изходящ инженерен контрол позволява произвежданите от нас стоманени елементи да се характеризират с висока точност и качество.

Заваряването е неизменна част от производството на метални конструкции. Внедрената система за контрол на процеса на заваряване и ползваната система за системно подобряване на квалификацията на заварчиците гарантират високо качество на заваръчния процес и акуратност на изпълнението.

Булинтех произвежда: