bg en

Услуги

Покривно осветление

Услуги Услуги Услуги

Дружество Булинтех предлага доставка и монтаж на покривно осветление от единични покривни или линейни покривни капандури Caoduro. Булинтех предлага:

  • Разработване и монтаж на поддържаща конструкция;
  • Доставка и монтаж на покривни капандури Caoduro;

Системата за покривно осветление CAODURO предлага разнообразен набор от:

  • Отваряеми покривни куполи;
  • Димоотводни куполи (smokeout);
  • Сензори за дъжд и вятър;
  • Неотваряеми покривни куполи;

Ползването на добре подбрано покривно осветление позволява значително да се снижат експлоатационните разходи, а ползването на димоотводни куполи снижава риска при пожар и подобрява застрахователната стойност на сградата.