bg en

Стоманени конструкции

Производство на метални конструкции

Стоманени конструкции Стоманени конструкции

Дружество Булинтех ООД извършва производство на метални конструкции по собствени проекти или по проект на Клиента. Нашият производствен цикъл се характеризира със система за производствен контрол.

Булинтех работи със селектирани доставчици на метални профили и ламарини, използвани в конструкциите и е внедрил система за входящ контрол на доставките. Ние контролираме процеса на доставките и гарантираме за качеството на влаганите стомани.

Булинтех залага на съвременните технологии и инженерен контрол при производството на метални конструкции. Нашите инженери са внедрили ефективен CAD CAM производствен цикъл. Ползването на съвременни системи за проектиране, внедряването на CNC машини за разпробиване и газопламъчно рязане и извършването на изходящ инженерен контрол позволява произвежданите от нас метални елементи да се характеризират с висока точност и качество.

Заваряването е неизменна част от производството на метални конструкции. Внедрената система за контрол на процеса на заваряване и ползваната система за системно подобряване на квалификацията на заварчиците гарантират високо качество на заваръчния процес и акуратност на изпълнението.

Булинтех произвежда:

  • Комплектни метални конструкции
  • Отделни стоманени елементи
  • Елементи за стенно ограждане
  • Анкерни болтове
  • Закладни части
Металните конструкции намират широко приложение в съвременния живот под формата на метални съоражения за промишлеността и търговията - складове, халета, цели промишлени и комерсиални сгради. Металните конструкции позволяват изграждането на разгърнати на големи пространства сгради. Поради естеството на този тип сгради монтажът на метални конструкции се извършва за по-кратки срокове, като металните сгради могат да се изградят около 30 % по-бързо от традиционните сгради. Тези намалени срокове за изграждане на метални конструкции, съкращават разходите по труд и съответно използването на стомана е значително по ефективно.